Om Capo Marin

Capo har byggt båtar för det nordiska klimatet i 20 år.

Capo har under 20 år byggt 85 båtar. Sedan 10 år byggs båtarna hos högkvalitativa Wisla Alu i Gdansk. Installationer och utrustning sker hos ett kvalificerat varv i Gdansk som är känt för sin höga kvalitet. Capos båtar konstrueras av Petter Håkansson (stridsbåt 90 m fl ). Detaljkonstruktioner och produktionsritningar görs av Juliusz Strawinsky i Gdansk. Johnny Ekblad samordnar och är tekniskt ansvarig inom Capo. De flesta båtarna förses med Hamilton vattenjetagregat vilket gör båtarna grungående och mycket manövrerbara. Hytterna som är ljud- och värmeisolerade byggs separat och står på gummilister. Detta reducerar vibrationer och ljud i hytten på ett unikt sätt. Elinstallationerna håller fartygsstandard. Med Petter Håkanssons och Juliusz Strawinskys väl beprövade konstruktioner bygger Capo båtarna efter kundens behov.